Retry s.r.o., Vondrákova 1254/2a, 635 00 Brno, Czech Republic pin-map  tel.: +420 549 210 082, email: infoproti spamuedatools.cz
new
ad17 video

Představujeme Altium Designer 17

Verze pro rok 2017 si pro Vás připravila nový routovací nástroj ActiveRoute, podporu Backdrilling technologie, nástroje pro rychlejší výběr v DPS i ve schématu, slučování, rozdělování a dokreslování polygonů a mnoho dalšího.

Se vším Vás rádi seznámíme. Kontaktujte naší technickou podporu.


Technická podpora

Altium Designer

ADicon

Unikátní návrhové prostředí pro návrh elektronických zařízení Altium Designer je tu pro každého. Poznejte, jak pracovat rychleji a jak omezit chyby v návrzích již při návrhu.

Altium Designer

Altium Vault

AV20iconweb

Altium Vault je firemní serverová aplikace, která nabízí sdílení dat Altium Designeru. Aktuální knihovny součástek a projekty jsou tak snadno dostupné v rámci celého vývojového týmu.

Altium Vault

Altium Školení

Školení

Nabízíme komplexní vzdělánáni v používání produktů firmy Altium jak pro firmy tak pro jednotlivce.

 

Školení

Altium pro studenty

edu

Společnost Altium chce pomáhat studentům a nabízí licence Altium Designeru zdarma pro práci na studentských projektech.

  

Více informací...

Uživatelsky přívětivější úprava měděných ploch v AD 17

PolygonEditAnimMěděné plochy na desce plošného spoje mohou být v návrhovém prostředí Altium Designeru vytvořeny dvěma způsoby. Prvním jsou objekty typu polygon, pomocí nichž naznačíme hranice, kde má být měď vylita. Po samotném vylití polygonu dojde k vytvoření měděné plochy na základě nastavené izolační vzdálenosti od okolních vodivých objektů. Dalším způsobem vytvoření měděné plochy je použít objekt typu Solid Region. Zde je měděná plocha plně definována tvarem Solid Regionu. Uvnitř jeho plochy se neočekávají vodiče nebo jiné objekty, od kterých by se měla udržovat izolační vzdálenost. 

Altium Designer 17 - snadnější výběr objektů

ad17selectionAltium Designer 17 přinese naprosto nové funkce (ActiveRoute, backdrilling), stejně jako rozšíření možnosti stávajících funkcí, které využívají designéři na denní bázi. Krásným příkladem tohoto jsou nové možnosti dynamického výběru a to jak ve schématickém editoru, tak obzvláště v editoru DPS. 

Altium Designer 17 zvládá backdrilling

BackdrillingLowStoupající přenosové rychlosti a s nimi související strmější hrany signálů šířící se po DPS generují mnohé komplikace a mohou v některých případech způsobit selhání zařízení. Aby k tomu nedocházelo, tak používáme spoje s definovanou impedancí, které jsou také zakončeny tak, aby se signál šířil bez negativních vlivů.

Komplikací ve vedení signálu na DPS jsou ale prokovené otvory (via) používané pro změnu vrstvy signálu. Tyto prokovené otvory je obtížné impedančně přizpůsobit. Navíc v případě, kdy signál využívá pouze část otvoru - otvor je například skrz celou desku s 12 vrstvami, ale signál putuje jen z vrstvy 1 do vrstvy 4 - působí přebývající část prokoveného otvoru jako pahýl (stub). Tyto pahýly mohou pro vyšší frekvenční složky signálu vytvářet odrazy a rezonance a celkově ještě více narušit impedanční přizpůsobení. Obecně způsobují problémy se signálovou integritou. Technika při které se tyto pahýly odstraňují odvrtáváním nepotřebné části nakoveného povrchu otvoru se nazývá backdrilling. 

Strana 1 z 25

Retry

Retry s.r.o.
Vondrákova 1254/2a
635 00 Brno, ČR

Sídlo
Křivého 7
612 00 Brno, ČR

 

 


tel: +420 549 210 082
fax: +420 549 210 711

e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz

Retry - EDA tools and systems