Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Používání skriptů při generování výstupů pomocí OutJobu

ScrInOutJobThumbBen Jordan ze společnosti Altium připravil zajímavé video vysvětlující, jak lze použít skripty vytvořené v Altium Designeru pro generování výstupních dokumentů vašeho projektu.Tímto způsobem lze rozšířit možnosti generování výstupů o vlastní výstupy vytvořené přesně podle vašich vlastních požadavků.

 

 

Není to nic složitého. Skript generující váš vlastní výstupní dokument nebo dokumenty pouze přidáte jako jeden z možných výstupů v OutJob editoru jako Report Output. Skript přitom musí být součástí aktivního projektu (postačuje přidání odkazu na skript do projektu pomoci Add Existing to Project). Při spuštění generování výstupů nebo během Release procesu dojde ke spuštění skriptu a vytvoření zadaných úkonů stejně, jako by byl skript spuštěn ručne.

Ukázku takto připraveného skriptu naleznete v příkladech skriptů zde (1MB) pod jménem AgileBOMV1.1.pas v adresáři ScriptsDelphiscript ScriptsWSMExport To Agile. Na tomto skriptu Ben demonstruje propojení OutJobu se skriptem pomocí pevně definovaných názvů funkcí Configure a Generate.

Schopnost OutJob skriptu spouštět uživatelsky definované skripty vám dává svobodu vytvořit si naprosto volitelnou podobu výstupní dokumentace nebo výrobních podkladů a přitom zachovat jednoduchost vytváření výstupních podkladů stisknutím jednoho tlačítka.

ScrInOutJob

Popis přidání skriptu do OutJobu naleznete zde.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz