Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Netypické tvary pájecích plošek

CustomPadsThumbDnes si představíme jednu z novějších funkcí a tou je vytváření netypických tvarů pájecích plošek. Díky ní můžete vytvořit prakticky libovolný tvar, který se bude při návrhu plošného spoje chovat jako klasická pájecí ploška, pad. To znamená, že k ní jde především připojit pojmenovaný signál ale hlavně také automaticky vznikne patřičně zvětšená/zmenšené kopie tvaru plošky v předlohách pro výrobu nepájivé masky i pro výrobu planžety na pastu. 

 

 

Netypické tvary pájecích plošek jsou u moderních komponent stále častější. Mohou za to především dva aspekty, miniaturizace a zvyšování pracovních frekvencí obvodů. Návrhové systémy musí tento vývoj reflektovat a tak Altium Designer od verze 10.818 dovoluje uživatelům jednodušeji takovéto pájecí plošky vytvářet. Za tímto účelem nevznikl v menu žádný nový objekt, Altium Designer zvolil cestu rozšíření možností již existujících nástrojů pro kreslení různých tvarů vodivých motivů v knihovnách. Toto rozšíření spočívá v automatickém vytváření předlohy pro nepájivou masku a pro pastu u těchto objektů, které se podobně jako u běžných pájecích plošek, padů, může řídit přesně zadanou hodnotou nebo podle návrhového pravidla konkrétního plošného spoje. 

Tento způsob sebou přinesl jako vedlejší efekt ještě jednu věc a to schopnost jednoduše odkrýt libovolnou část vodivého motivu na plošném spoji bez většího zásahu návrháře. Vytvoření chladících plošek okolo výkonových komponent nebo odkrytí spoje pro jeho dodatečné posílení kvůli zvýšení maximální proudové zatížitelnosti je tak dílem okamžiku a co více, prři dodatečných úpravách se odkrytí nepájivé masky automaticky upravuje podle aktuálního tvaru motivu.

Práce s netypickými tvary pájecích plošek je představena v následujícím videu.

CustomPads

Podrobný návod pro vytváření netypických tvarů pájecích plošek naleznete na Altium wiki.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz