Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Automaticky doplňované údaje ve schématu

SpecialStringsThumbSnad každý projekt musí ve schématu obsahovat určité základní údaje jako je jeho název, jméno autora, datum vytvoření, datum exportu dokumentace, číslo revize atd. atd. Mnoho údajů, které se často opakují a jsou uvedené spolěčně na všech listech projektu. Altium Designer nabízí mimo přímého zadání textového řetězce použití zástupných názvů, které jsou automaticky nahrazeny konkrétním řetězcem. Správa schématických listů je tak jednodušší a je zde pak menší prostor pro chybu. 

 

Textové řetězce z menu Place » Text String umožňují mimo běžného zadání krátkého textu i použití zástupných jmen parametrů se syntaxí "=název_parametru". Tyto parametry mohou být definováný systémově (název aktuálního souboru, aktuální datum a čas atd.) nebo uživatelsky na úrovni projektu (definice názvu projektu, zodpovědných osob, verze a číslo zařízení atd.) nebo na úrovni schematického listu (název autora listu, verze listu atd.). Díky tomu lze pohodlně definovat univerzální šablonu schematického listu, která v konkrétním projektu sama načte potřebné údaje. Odpadají pak problémy s tím, že zapomete změnit například název projektu na jednom z dvaceti listů v projektu. Všechny listy tento údaj načítají z jednoho společného místa. 

Jakým způsobem přidat číslo revize pocházející z verzovacího systému na schematický list pak ukazuje následující video.

 

SpecialStrings

 

 Podrobnější informace jak pracovat s textovými řetězci v Altium Designeru naleznete na wikipedii Altia.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz