Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Vlastní komponenty s porty pro FPGA

PortComponentThumbAltium Designer je mimo nástroje pro návrh plošných spojů i nástrojem pro vývoj konfigurace obvodů FPGA. Za tímto účelem nabízí Altium vývojovou platormu Nanoboard, která vám dovolí vyvíjet konfiguraci ještě předtím než máte vlastni HW pro svou aplikaci. Vlastní HW má však i vlastní periferie a je potřebné tyto periferie vhodně napojit do konfigurace FPGA. Pro Nanoboardy je toto napojení zprostředkováno speciální knihovnou, podobnou knihovnu si ale můžete vytvořit i sami.

 

Knihovna portů pro NB3000 a NB2 obsahuje všechny dostupné periferie na těchto deskách. Knihovna obsahuje, stejně jako pro běžné součástky, schematické znázornění přípojných bodů, které Altium Designer používá jako porty konfigurace FPGA - tedy jednotlivé piny FPGA. Pro vlastní desku podobné knihovny pochopitelně Altium Designer neobsahuje, ale je lehké si takové komponenty vytvořit. Návrh se tím zpřehlední a zjednodušší především pokud se pro daný HW navrhuje více různých konfigurací. Komponenty se vytvářejí běžným způsobem. Jediný rozdil je v tom, že do komponenty musíte vytvořit nový textový parametr PortComponent s hodnotou True. Podle něj AD pozná, že piny komponenty jsou reálné vývody FPGA.

Jakým způsobem vytvořit takovouto komponentu s předdefinovanými porty ukazuje následující video.

 

PortComponent

 

 Podrobnější informace o přenosu konfigurace FPGA z platformy Nanoboard do vlastního HW naleznete na wikipedii Altia.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz