Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pokročilé editace pomocí panelu List

ListPanelThumbPoměrně často se stane, že je nutné ve schématu, na plošném spoji nebo v knihovnách provést stejnou úpravu u několika desítek nebo stovek objektů současně. Takový krok by při ručním zpracování vedl k velké časové náročnosti a především k riziku chyby, kdy by nebyly všechny objekty upraveny stejně. Altium Designer proto umožňuje několik způsobů jak hromadné úpravy automatizovat. Jedním ze způsobů je panel List. 

 

Panel List je v podstatě tabulkové zobrazení všech vlastností objektů. Úpravy se provádí přepisováním jednotlivých buněk nebo celých slupců, podobně jak to známe z tabulkových editorů jako MS Excel nebo OpenOffice Calc. Tento panel navíc dovoluje prostřednictvím standardní schránky data z těchto tabulkových editorů přímo použít. Lze si tedy například předem vypočítat v tabulce pozice jednotlivých součástek (při rozmístění do nějakého geometrického obrazce) na plošném spoji a pak tyto údaje pomocí panelu List vložit do Altium Designeru. Součástky se rozmístí přesně podle zadaných koordinátů. Panel List mimo úprav také dovoluje definovat nové objekty, takže můžete například hromadně vytvořit několik desítek pinů součástky v knihovně pomocí několika kliknutí. Vše rychle a bezpečně.

Příklad jakým způsobem lze využít nepřeberných možností panelu List ukazuje následující video.

 

ListPanel

 

Panel List existuje v každém grafickém editoru Altium Designeru, má tedy formu pro schematický editor, editor plošného spoje, editor schematického symbolu a editor motivu komponenty. V základních vlastnostech jsou tyto panely identické, jsou zde ale drobné změny podle specifik každého editoru. 

Podrobnější informace o panelu list naleznete na wikipedii Altia - panel list pro schematický editor, editor plošného spoje, editor schematického symbolu a editor motivu komponenty.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz