Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Designer 13.2

AD13.2Na druhou aktualizaci Altium Designer 2013 jsme museli počkat déle než je zvykem (cca 2 měsíce). Toto čekání se ale vyplatilo. Altium Designer se rozrostl o několik zajímavých funkcí, které mají zásadní vliv na tvorbu dokumentačních výstupů. Razantního vylepšení se dočkal i Altium Vault. 

Altium Designer 13.2 nabízí celou řadu novinek a to jak pro vlastní návrh plošných spojů, tak především pro tvorbu dokumentačních výstupů. Mezi ty drobné ale užitečné změny patří například možnost pojmenování výstupních souborů pomocí vzorce. Vzorec může obsahovat pevně dané texty, ale i dynamický text odvozený z parametrů jako je například aktuální datum nebo uživatelsky definovaný parametr projektu. Návrh plošných spojů se zjednodušuje díky doplněné podpoře editování již existujících Via Stitching (automaticky umisťované prokovené otvory propojující polygony napájecích signálů) na které stačí dvojkliknout a můžete měnit parametry i rozmístění otvorů. Informace o délce signálů na plošném spoji se nyní zobrazuje interaktivně, při jakékoliv změně délky spoje se okamžitě ještě během editace spoje dozvíte, jaká bude jeho výsledná délka.

Dostáváme se k významnějším novinkám. PCB editor byl doplněn o nový typ objektu nazvaný Drill Table (Place » Drill Table). Tabulka vrtání je podobná té, která se dříve zadávala do výrobních dat pomocí parametru .Legend. Nová Drill Table je však aktualizována průběžně během návrhu PCB, obsahuje tak tedy v každou chvíli aktuální informace o použitých vrtacích průměrech a počtech otvorů. Navíc lze tabulku v jejím nastavení doplnit o uživatelsky definované sloupce s informacemi (poznámky k výrobě) nebo nastavit jednotky a počet desetinných míst zobrazených údajů. 

LiveDrillTable

Live Drill Table

Dalším novým a užitečným objektem v PCB editoru je Design View (Place » Design View). Tento objekt umožňuje do dokumentu vkládat pohledy na aktuální plošný spoj nebo dokonce i na jiný plošný spoj z nastaveného souboru. U Design View lze přitom vybrat jaké vrstvy se mají v pohledu zobrazit, jestli má být pohled zrcadlený a také faktor zvětšení pohledu. Kombinací těchto všech vlastností lze jednoduše vytvořit dokumentační výstup, který obsahuje například detailní zobrazení vybrané části spoje (například části s komplikovaným mechanickým tvarem nebo místem, kde se provádí uživatelské nastavení, popř. kalibrace). Stejně tak můžeme Design View využít k vytvoření osazovacího výkresu z přední a zadní strany současně na jednom listu. Všechny změny ve zdrojových datech se projevují do výsledného pohledu okamžitě. Objekty Design View jsou exportovány pouze do dokumentačních výstupů, výrobní data nejsou objekty Design View ovlivněny.

DesignView1

Ukázka použití Design View

Jako poslední novinku bychom rádi uvedli Active BOM. Active BOM je nový typ dokumentu s koncovkou BomDoc, který naleznete v menu File » New » BOM Document. Jedna se o dokument, který do sebe automaticky načítá seznam použitých součástek v projektu a umožňuje s ním dále pracovat než bude vyexportován například do souboru pro Excel pmoci Bill of Material reportu v OutputJob souboru. Pokud se rozhodnete využít možností Active BOM dokumentu, tak je pro zmínený report zdrojem dat právě soubor BomDoc, ne volba [Project] jako obvykle. Představit Active BOM na několika řádcích je velmi obtížný úkol. Stručně řečeno se jedná o dokument, pomocí kterého ke každému typu součástky vyberete od kterého dodavatele součástku nakoupíte (tzv. Solution). Active BOM využívá hojně používané přímé napojení součástek na dodavatele Supplier Links. Tyto umí ze součástek načíst a zobrazit několik nabídek dodavatelů současně. U každé nabídky je zobrazena cena a dostupné množství. Jednoduše se pak vybere jedna až tři možne varianty (pomocí nastavení tzv. Rank parametru), kde by bylo optimální součástku nakoupit. Tyto vybrané varianty jsou pak zohledněny pro výpočet celkové ceny všech součástek v projektu včetně množstevních slev a je přehledně uvedeno, zda dodavatel deklaruje dostupnost požadovaného množství pro zadané množství kusů vyráběných plošných spojů. K seznamu komponent je možné přidat i další položky jako náklady na osazení, testování nebo dodatečné součástky jako kabeláž, krabička apod. Odhad celkové ceny se tedy daleko více blíží reálným nákladům, což je cílem. Závěrem pouze poznámka, že použití Active BOM není vyžadováno, všechny postupy mohou fungovat jako dříve a Active BOM není ani přímo závislá na používání Altium Vaultu, jen je práce v některých částech jednodušší, když je schéma tvořeno pomocí komponent z Altium Vaultu, protože tyto komponenty mohou obsahovat již přednastavené údaje o výrobních označeních.

NewBomDocEx

Okno Active BOM (soubor *.BomDoc)

Altium Vault byl aktualizován společně s AD 13.2 na verzi 1.1. Nyní dokáže Vault pojmout i simulační modely komponent a tím se stává plnohodnotnou knihovnou pro většinu uživatelů AD. Stejně tak se Altium Vault Server dokáže napojit na firemní skladovou databázi a čerpat z ní informace pro Active BOM, díky čemuž se data z firemního skladu zobrazí po boku informací od externích dodavatelů. Stejně tak bylo značně vylepšeno administrační rozhraní Altium Vault Serveru.

Hlavním cílem verze 1.1 však je především uživatelská přívětivost pro každodenní ovládání. Součástky nebo schematické bloky nyní můžete do svého schématu vložit jednoduchým přetažením daného prvku z okna Vault Explorer. U každého prvku je navíc zobrazena informace o jeho aktuálnosti, tedy zda ve Vaultu neexistuje novější revize daného prvku. Stejné údaje jsou dostupné i centrálně pro celý projekt pomocí Item Manageru, kde lze i velmi jednoduše provést aktualizace právě na nejnovější revizi pro všechny prvky najednou. 

Do zcela jiné kategorie bylo upraveno i vyhledávání ve Vaultu. Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny pomocí seznamu, ve kterém lze pomocí přetažení záhlaví sloupce s vybraným parametrem na šedivý proužek nad seznamem vytvořit seskupení součástek se společnými parametry. Tento seznam je pak navíc možné filtrovat pomocí standardních filtrů v záhlaví sloupce nebo pomocí tlačítka vedle vyhledávacího pole. Filtry je možné navíc ukládat pro další použití.

Component DragnDrop

Vložení součástky z Vaultu přetažením

Jak je patrné pouze z délky tohoto příspěvku, tak změn je skutečně větší množství, ale co je důležitější, přinášejí mnoho užitečného a jistě vám pomohou k lepším výsledkům.

Zapojte se do vylepšování Altium Designeru i vy! Zapisujte své návrhy a hlasujte pro návrhy ostatních na portálu AltiumLive v části Ideas a oznamujte chyby v Altium Designeru do aplikace BugCrunch.

 

Podrobný popis změn v uvedené verzi naleznete na Altium wikipedii:

Změny ve verzi AD 13.2

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz