Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Designer 15.0

AD15releasedAltium Designer 15.0 spatřil světlo světa 18. 11. 2014 společně s novými webovými stránkami altium.com. AD 15.0 navazuje na předchozí AD 14 především v rozšiřování možností PCB editoru a možností pro generování ucelených výrobních dat. Novinek je opět velmi mnoho a krásně doplňují stávající vlastnosti Altium Designeru. 

AD 15.0 přineslo jako hlavní vylepšení PCB editoru slibované vytváření tzv. xSignals (původně označované jako Pin Pair). Jedná se o vytváření dvojic vývodů ze součástek, mezi kterými AD určuje vzájemnou vzdálenost. Tato funkce nakonec byla dopracována do ještě lepšího stavu, než byla původně představována. Jednotlivé piny mohou být z odlišných spojů Net a z jednoho pinu lze vytvářet neomezené množství xSignals. To pokrývá situace, které často nastávají, tedy, že mezi piny dvou integrovaných obvodů je vložen sériový rezistor nebo kondenzátor, a že z jednoho pinu signál cestuje do několika obvodů najednou (T větvení, fly-by topologie, daisy chain atd.).

xSignal NetTopology

 

Výpočty délek si dokáží poradit se změnami vrstev (započítání reálných délek prokovů), překrývajícími se objekty v motivu spoje (započte se nejkratší přímá vzdálenost) a  délkou vložených součástek. Trajektorie pro výpočet délky je dokonce interaktivně zobrazena přímo v PCB editoru a respektuje nastavenou routovací topologii ve chvíli, kdy spoj fyzicky ještě neexistuje. xSignals se sdružují do tříd xSignalClass a na obě tyto entity lze navazovat pravidla pro vyrovnávání délek a nástroje pro vkládání prodlužovacích meandrů tato pravidla plně respektují. xSignals se vytvářejí buď ručně a nebo pomocí dvou průvodců podle počáteční a koncové součástky (podmnožina společných signálů) nebo podle názvů signálů. Podrobnosti k této funkci, která podstatným způsobem zjednodušuje routování moderních rozhraní, jako jsou DDR2/DDR3/DDR4, USB 2.0/3.0, PCI express apod. naleznete v dokumentaci. 

LengthCalculator   LengthCalculator2

 

Na základě zpětné vazby od uživatelů Altium ustoupilo z nových vlastností polygonů Poured/Unpoured (plný polygon/pouze obrys) představených v AD 14.3 a vrátilo zpět funkci Shelving, tedy úplné skrytí polygonu. Naštěstí jsou i zde drobné, ale přesto významné změny v chování polygonů. Při editaci tvaru polygonu zůstane zobrazen jeho nový obrys, ale nové vylití se odstartuje až na příkaz návrháře. Navíc při aktivaci Shelve funkce si PCB editor pamatuje které části obvodů polygon propojovat a dále je zobrazuje jako již propojené, což podstatně zpřehledňuje situaci.

ModifiedPoly Selected   ModifiedPoly Unselected

 

PCB editor nově podporuje zadávání obecných obdélníkových děr (Rectangle) v pájecích ploškách (dříve pouze čtverec). Tyto jsou exportovány se svými parametry do odděleného vrtacího souboru. Nově lze nastavovat odkrytí z masky odděleně pro vrchní a spodní stranu desky u prokovů a pájecích plošek. Do plošného spoje lze vkládat odkazy na externí soubory typu OLE, do kterých patří soubory z Wordu, Excelu a i některé bitmapové soubory. Došlo také k oddělení 2D a 3D pohledů v PCB, 2D a 3D zobrazení si nyní uchovává vlastní nastavení pozice pohledu a úrovně zvětšení. V některých situacích může být toto oddělení užitečné, i když bude jistě nutné si na tuto změnu zvyknout.

Samostatnou kapitolou jsou nové generátory výstupů. Altium Designer se naučil formáty Gerber X2 a IPC-2581 (doplněk Extension). Oba tyto formáty slouží k zadávání výroby a slučují v sobě informace pro výrobu PCB, její osazení a testování (složení vrstev, motivy vrstev, vrtání, BOM, netlist atd.). Tyto formáty mají za cíl vnést větší jistotu do toho, jak se odehrává výroba. Společně s výrobními formáty byl doplněn i formát ProSTEP IDX (doplněk Extension), který slouží k lepší spolupráci mezi mechanickým a elektrickým návrhem zařízení. Tento formát umožňuje vyměňovat mezi CAD systémy informace o změnách tvaru desky a rozmístění součástek včetně jejich detailního tvaru a celkové 3D podobě PCB. Tento formát podporuje přenášení i vodivých cest na desce a prokovů, což může velmi pomoci při termálních analýzách v mechanických CAD systémech. Starší formát IDF byl doplněn o podporu Unicode. 

Rozhraní k Vaultu v AD 15 obsahuje funkce pro automatické přihlašování a lepší informování uživatele o tom, že například není přihlášen a jak se přihlásit. Součástky ve Vaultu mají nyní možnost řídit viditelnost parametrů na schématu a CmpLib editor obsahuje šablony pro přidávání parametrů.  

Kosmetickými úpravami prošla některá okna AD, z důvodu lepší organizace nových funkcí, současně s tím však byla doplněna podpora pro monitory s vysokým DPI. AD přebírá z Windows nastavení velikosti fontů podle DPI (100%, 125%, 150% atd.) a podle něj nastavuje velikosti ovládacích prvků, což je se stále rostoucím rozlišením monitorů klíčová vlastnost, aby zůstaly ovládací prvky dostatečně velké kvůli jejich čitelnosti. Stejně tak pomohou i četná vylepšení stability a rychlosti prostředí. OutJob editor dovoluje přesouvat jednotlivé generátory v rámci jejich kategorií přetažením myší.

Přehled všech novinek je k dispozici přímo na novém webu altium.com, podrobněji v dokumentaci Altium Techdocs a bodový seznam změn je v Release Notes AD 15.0.

Altium Designer 15 je dostupný ke stažení zdarma pro uživatele s aktivním Altium Subscription. Verze AD 15 musí být nainstalována jako nová instalace pomocí instalátoru, není distribuována jako aktualizace a není tedy hlášena v AD pomocí nástroje Extensions and Updates. Pro možnosti upgradu ze starších verzí nás kontaktujte

 

Co se bude dít dál?

Na základě zpětné vazby od uživatelů bude tým Altia nyní pracovat na AD 15, aby ve verzi 15.1 doladil vše, co bude potřeba a začne připravovat další funkce a rozšíření pro AD 15.2. Novinkou v tomto je však osud Altium Designeru 14. Altium s vydáním AD 15 představilo svůj plán 36 měsíční podpory každé vydané verze Altium Designeru v rámci Altium Subscription počínaje právě AD 14. Tato podpora znamená, že ke každé hlavní verzi (AD 14, 15, 16...) budou v jejím prvním roce vydávány aktualizace s novými funkcemi a opravami chyb. Po vydání novější hlavní verze přejde starší hlavní verze do režimu údržby a další dva roky k ní budou vydávány opravy. Vždy budete mít tedy možnost dokončovat svůj projekt na své ověřené verzi s tím, že k ní obdržíte opravy chyb, ale nebudete se muset učit nové funkce. Na stejném počítači budete moci mít společně nainstalovánu nejnovější verzi se všemi novinkami a začínat v ní nové projekty. Toto je další z pozitivních změn, které pro nás Altium připravilo.

  

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz