Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Na čem Altium pracuje?

DraftsmanThumbNa podzim roku 2015 Altium vydalo Altium Designer ve verzi 16.0 a od této doby jsme se dočkali dvou drobných aktualizací. Nabízí se tedy otázka, co se to vlastně během posledních měsíců chystá a na co se můžeme těšit v nadcházející verzi 16.1 a i mimo ni.

Altium již před několika lety deklarovalo, že bude soustředit veškeré síly na nástroje pro návrh desek plošných spojů a s nimi spojenou problematiku správy knihoven součástek a tvorbu dokumentace. AD 16.0 se věnovalo především přímo návrhu PCB a to, jak jsme již psali při jeho vydání, především novým zobrazením vizuální Clearance, inovovaným editorem návrhových pravidel, novými režimy pro odsouvání součástek, průvodcem pro konkrétní vybraná high-speed rozhraní (DDR3, DDR4) a spoustou dalších úprav. Altium Vault byl v začátkem března vydán ve verzi 2.6, která představila systém žádanek pro nové součástky, porovnávání součástek, pouzder a schématických značek mezi sebou a opět dlouhý seznam dalších vylepšení. Tím jsou pokryty oblasti návrhu PCB a správy knihoven a na nadcházející verzi AD 16.1 tedy zbývá oblast vylepšení tvorby dokumentace. Zde přichází na scénu Altium Draftsman.

Altium Draftsman 

Draftsman (přeloženo projektant, kreslič) je nový nástroj pro tvorbu dokumentace desky plošného spoje, který bude novou součástí Altium Designeru. Pomocí něj se PcbDoc soubor stává místem, kde dochází výhradně k návrhu PCB a není potřebné do něj zadávat dokumentační záležitosti, jako jsou kóty, informace o složení vrstev nebo vrtací legendu. Draftsman si načte informace z přidruženého PcbDoc souboru, vytvoří zvolené pohledy na PCB (generováno v základu z jejího 3D modelu) a dovolí je okótovat, přidat poznámky a také doplnit informace právě o složení vrstev a o vrtání. Vše je řešeno odkazem do PcbDoc souboru, takže při jeho změně se data v dokumentu Draftsmana aktualizují a přizpůsobí současnému stavu PCB. Nad rámec standardních funkcí PCB editoru Altium Designeru lze navíc vytvářet výkresy řezu deskou, zadat zvětšený výřez, obarvit nebo skrýt vybrané součástky a také vložit do dokumentu soupisku součástek.

Dokumentace PCB tak dostává zcela nový rozměr, který je hoden 21. století. 

ADdraftsman

Draftsman samozřejmě není to jediné co si Altium do Altium Designer 16.1 připravilo. Čeká nás daleko více novinek, ale o tom až někdy příště. 

Mimo Draftsmana nás čekají ještě dva doplňky pro Altium Designer:

PDN Analyzer (by CST)

Altium navázalo spolupráci s firmou CST, s jejíž pomocí v současné době vrcholí vývoj nástroje PDN Analyzer, který slouží ke stejnosměrné (odporové) analýze rozvodu napájecích signálů po desce plošných spojů. Tento nový nástroj bude placeným doplňkem (Extension) Altium Designeru, kde po jeho nainstalování vznikne nový ovládací panel, pomocí něhož zadáte zdroj napájení a všechny spotřebiče. Algoritmy od CST poté provedou analýzu a Altium Designer zobrazí její výsledky - proudové hustoty, úbytky napětí - formou barevné mapy přímo v PCB editoru. PDN analyzátor dokáže do výpočtů zahrnout jak vlastní cestičky spojů, tak i rozlité polygony a napájecí "plane" vrstvy. Z výsledků lze odvodit problematická místa, která mohou způsobit selhání napájeni ještě před tím, než je vyroben první prototyp desky. Spolupráce s CST je tím nastartována a nezbývá než se těšit co dalšího z jejich portfolia špičkových fyzikálních simulátorů si pro nás ještě připraví. 

pdn analyzer

Ciiva Smart Parts

V létě roku 2015 zakoupila společnost Altium nadějnou službu Ciiva, která se stará o získávání a poskytování detailních informací o elektrotechnických součástkách. Mimo již standardních informací o dodavatelích je to hlavně status výroby, certifikace a historie cen i dostupnosti na trhu. Tyto informace jsou samozřejmě klíčové pro vývoj všech projektů. Jak se dalo předpokládat, tak Altium pracuje s týmem Ciiva na přístupu k těmto informacím přímo z Altium Designeru a to prostřednictvím doplňku (Extension) nazvaného Ciiva Smart Parts. Tento doplněk přidává do AD panel Ciiva Search, pomocí kterého lze v databázi Ciiva součástky vyhledávat, získávat informace o součástce a jejích náhradách a vkládat ji dokonce přímo do schématu. Doplněk použije odpovídající značku a pouzdro z Altium Content Vaultu a doplní do součástky odkaz do databáze Ciiva. Doplněk také dokáže vytvářet do projektu nový typ souboru Ciiva Part Analysis document (PartsDoc). V tomto dokumentu lze přehledně zkontrolovat všechny součástky daného projektu a vyhodnotit případné rizika ohledně výroby a dostupnosti. K provedení této kompletní analýzy je nutné mít zaplacené Ciiva Subscription pro přístup k Smart Analysis funkcím. 

Ciiva-Search

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz