Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Designer 17 zvládá backdrilling

BackdrillingLowStoupající přenosové rychlosti a s nimi související strmější hrany signálů šířící se po DPS generují mnohé komplikace a mohou v některých případech způsobit selhání zařízení. Aby k tomu nedocházelo, tak používáme spoje s definovanou impedancí, které jsou také zakončeny tak, aby se signál šířil bez negativních vlivů.

Komplikací ve vedení signálu na DPS jsou ale prokovené otvory (via) používané pro změnu vrstvy signálu. Tyto prokovené otvory je obtížné impedančně přizpůsobit. Navíc v případě, kdy signál využívá pouze část otvoru - otvor je například skrz celou desku s 12 vrstvami, ale signál putuje jen z vrstvy 1 do vrstvy 4 - působí přebývající část prokoveného otvoru jako pahýl (stub). Tyto pahýly mohou pro vyšší frekvenční složky signálu vytvářet odrazy a rezonance a celkově ještě více narušit impedanční přizpůsobení. Obecně způsobují problémy se signálovou integritou. Technika při které se tyto pahýly odstraňují odvrtáváním nepotřebné části nakoveného povrchu otvoru se nazývá backdrilling. 

Backdrilling is a Controlled Depth Drilling (CDD) technique that removes via stubs with conventional numerically controlled (NC) drill equipment. It can be applied to any type of board where stubs cause SI degradation, with minimal design and layout considerations. Decreasing via stub length by backdrilling significantly reduces a particularly problematic form of signal distortion called deterministic jitter. Because Bit Error Rate (BER) is strongly dependent on deterministic jitter, any reduction in deterministic jitter by backdrilling will significantly reduce the overall BER of the interconnect – often by many orders of magnitude. Other key advantages to backdrilling PTH vias include less signal attenuation due to improved impedance matching, increased channel bandwidth, reduced EMI/ EMC radiation from the stub end, reduced excitation of resonance modes and reduced via-to-via crosstalk.

 BackdrillingResults

Improved frequency response as a result of Backdrilling techniques (red to green)

SANMINA-SCI
http://www.sanmina.com/pdf/solutions/bbf.pdf

 

Altium Designer 17 přináší možnost jednoduše využívat backdrilling v podobě návrhového pravidla, pomocí něhož stanovíte maximální povolenou délku pahýlu a AD automaticky nastaví všechny prokovené otvory překračující tuto délku pahýlu jako kandidáty pro odvrtávání. V editoru DPS jsou tyto otvory graficky označeny a v 3D pohledu na desku jsou realisticky zobrazeny tak, jak budou vyrobeny. Altium Designer 17 obsahuje i doprovodné funkce pro generování výrobních dat a dokumentace obsahující informace o backdrillingu, díky čemuž bude zadání výroby s touto technologií snažší.

Seznam novinek v AD 17 ještě není zdaleka vyčerpán. Brzy Vás budeme informovat o dalších.

  

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz