Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Uživatelsky přívětivější úprava měděných ploch v AD 17

PolygonEditAnimMěděné plochy na desce plošného spoje mohou být v návrhovém prostředí Altium Designeru vytvořeny dvěma způsoby. Prvním jsou objekty typu polygon, pomocí nichž naznačíme hranice, kde má být měď vylita. Po samotném vylití polygonu dojde k vytvoření měděné plochy na základě nastavené izolační vzdálenosti od okolních vodivých objektů. Dalším způsobem vytvoření měděné plochy je použít objekt typu Solid Region. Zde je měděná plocha plně definována tvarem Solid Regionu. Uvnitř jeho plochy se neočekávají vodiče nebo jiné objekty, od kterých by se měla udržovat izolační vzdálenost. 

V obou případech je společné to, že je nutné nadefinovat hranice měděné plochy. Ze zkušenosti návrhářů jasně vyplývá, že vlivem neustálých změn při návrhu (případně pokud je motiv mědi složitý), je velmi důležitým krokem dodatečná úprava tvaru již existující plochy. V Altium Designeru 17 bude proto představen nový koncept dodatečné úpravy tvaru měděných ploch. Hranice plochy jsou tvořeny obrysovými body. Rohové obrysové body jsou graficky označeny plným čtverečkem a středové body hran prázdnými čtverečky. Změny rohu (např. nahrazení ostrého úhlu obloukem) lze dosáhnout pomocí přepnutí se do správného módu opakovaným použitím kláves Shift + mezerník při úchopu obrysového bodu. Už se nemusíte bát ani samovolného přidávání dalších bodů při pokusu rozšířit plochu mědi do šířky, či výšky tažením za středový (prázdný) bod. Pokud naopak chcete aby další body přibyly, zmáčknete před tažením prázdného bodu klávesu Ctrl. Pokud někde bude plných bodů více než je potřeba, pomocí zmáčknutí Ctrl můžete nadbytečný (plný) bod odebrat. Mimo těchto úprav přibude i možnost dokreslit část plochy. K tomu stačí aktivovat funkci Modify Polygon Border (aktivace pravým tlačítkem myši na polygon či Solid Region a výběr Polygon Actions » Modify Polygon Border) a zahájit kreslení v libovolném místě obrysu plochy. Po dokončení kreslení se stávající polygon doplní o nový nakreslený tvar. Díky novému konceptu dodatečné úpravy tvaru měděných ploch v Altium Designeru 17 tak dosáhnete požadovaného tvaru mědi mnohem pohodlněji a efektivněji.

PolygonVerticesHandles

Také se Vám někdy stává, že místo kreslení jednoho tvarově složitého polygonu raději nakreslíte několik jednodušších, které se pohodlněji kreslí, ale pak už se navždy musíte starat o více polygonů? Díky nové funkci na slučování polygonů můžete několik polygonů sloučit do jednoho. Tím se sníží počet polygonů na desce plošného spoje a zjednoduší se management vylévání polygonů. Stejně tak přibude i možnost odebrat z plochy mědi tvar tvořený jiným polygonem. Ideální nástroj pro dodatečné vytváření výřezů do měděných ploch. V Altium Designeru 17 budete moci díky zmíněným úpravám jednodušeji měnit i tvar desky. A to v módu zobrazení návrhu obrysu desky (klávesa 1), kde v menu Design naleznete nový příkaz Modify Board Shape, který umožní libovolně přidávat další body a tím změnit tvar desky dle libosti stejnými postupy jako pro editaci tvaru již existujících měděných ploch.

 

AD17 Dynamic Copper

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz