Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Designer 17.1 - návrh DPS podle potřeb uživatelů

SpecificKeepoutPrávě vydaná verze Altium Designeru 17.1 obsahuje nové nastavitelné Keepout objekty, funkce potlačení vybraných DRC chyb, vylepšení Draftsmana a také nové funkce pro nástroje ActiveRoute (asistované automatické routování spojů), Gloss (vyhlazení existujících spojů) a jeho novou variantu Retrace (oprava spojů na aktuální nastavení pravidel). Pojďme si projít všechna hlavní vylepšení do detailu.

Nastavitelné Keepout objekty

Menu Place » Keepout obsahuje již dlouhou dobu objekty, které dovolují označit oblast na DPS, kde se nesmí vyskytovat elektrické objekty. Nově obsahují Keepout objekty nastavení vůči kterým skupinám objektů se mají vymezovat. Mimo nastavení vrstvy je tedy k dispozici i volba Via, Track, Copper (= Polygon, Region a Fill objekty), SMD a TH Pad. Podobně jako na obrázku níže tak můžete zvolit Keepout objektem, že v jedné oblasti se nesmí vyskytovat nic mimo spojů Track a v jiné zas nic mimo TH Padu. Nabízí se tak i možnost kontrolovat, kde nelze používat prokovy (např. ne pod vybranými součástkami) a to včetně automatického Via Stitchingu nebo kontrolovat, kde se na DPS nesmí vyskytnout spoje.

Původní Keepouty se skládaly z běžných objektů (obvykle Fill nebo Solid Region), u kterých se nastavil příznak Keepout. Nové Keepout objekty jsou však již samostatné typy objektů, které musí od začátku vzniknout jako Keepout. Altium však zajistilo dopřednou i zpětnou kompatibilitu a stávající návrhy tak otevřete se zachováním původní funkce. Navíc lze pomocí menu Tools » Convert převést existující objekty na Keepout objekty nebo Keepouty hromadně ovládat pomocí panelu Inspector.

Keepouts ObjectSelect AD

Potlačení vybraných DRC chyb

Dlouho očekávanou funkcí sekundující No ERC značkám ze schémat je možnost potlačit hlášené DRC chyby v návrhu DPS. V panelu PCB Rules and Violations ale i například v panelu Messages nebo v přehledu Browse Violations si v okně Properties konkrétní chyby nebo skrze přímou funkci Waive Violation můžete zvolit potlačení chyby z výpisů.

Skrytí DRC chyby je samozřejmě kritická záležitost, takže po Vás tato nová funkce požaduje vyplnění důvodu, proč chybu potlačujete (textový popis, který lze kdykoliv zobrazit) a uloží se i kdy a kdo tuto operaci provedl. Potlačené chyby se pak zobrazují ve výpisech DRC v oddělené sekci Waived Violations a na DPS jsou i nadále graficky zobrazeny, ale již jinou barvou (samostatné nastavení v Board Layers and Colors). Vše tak nadále zůstává pod plnou kontrolou a kompletně dokumentované.

Jako malý bonus bylo vylepšeno okno Violation Details, které v záhlaví nyní obsahuje odkaz a název konkrétního pravidla, které chybu vytvořilo. 

Dlg ViolationDetails

Vylepšený Draftsman

  • Optimalizace Draftsmana pokračují podle plánu a nyní došlo konečně na zrychlení vykreslování jednotlivých pohledů na DPS.
  • Další očekávané vylepšení je ovládání osazovacích variant Draftsmana z OutputJobu, které je realizováno novým nastavením variant pod označením Document. V Document Options pak přibylo nové nastavení pro výběr globální varianty pro všechny pohledy v něm, které použijí nastavení varianty Document. OutputJob pak ve chvíli vytváření výstupů tuto hodnotu nastaví na požadovanou variantu. Pohledy nastavené do fixní varianty (jiná než volba Document) zůstanou zobrazeny ve vybrané variantě, takže je možné oba přístupy kombinovat. Draftsman navíc zpracovává i variantní parametry (globální parametry vybrané varianty).
  • K pohledům přibyla i možnost vykreslit isometrický 3D pohled
  • BOM lze rozdělit na několik na sebe navazujících tabulek a ty umístit na jednotlivé stránky Draftsman dokumentu. 
  • Designatory součástek lze ručně přesouvat jejich uchopením myší společně s držením klávesy Ctrl. Vlastnosti vybraného footprintu jsou přitom zobrazeny přímo v panelu Properties, kde jsou rychleji dostupné (nemusí se otevírat další okno). Práci dále zrychluje možnost aplikovat změny do všech součástek stejného typu (Apply changes to all instances of same BOM) ve stejném pohledu.
  • Popisky pohledů lze také ručně přesouvat.
  • Callout popisky dokáží zobrazit libovolný parametr součástky jako třeba Value apod.
  • Kótování a označování nabízí nové nástroje jako je značka povrchové úpravy, referenční značky a rámeček nebo označení tolerancí.

Draftsman GDandT

ActiveRoute, Gloss a Retrace

Nástroj ActiveRoute představený poprvé ve verzi 17.0 byl rozšířen o nastavení šířky Route Guide až na trojnásobek součtu šířek všech signálů a jejich Clearance (povolení rozprostření spojů do prostoru) a především je možné klávesami šipek vlevo a vpravo nastavit Min nebo Max šířku spojů podle návrhového pravidla Width. Nástroj dále lépe pracuje s diferenciálními páry, kde respektuje i definice pravidel v oblastech Room.

Funkce Gloss, představená společně s Active Route v AD 17.0, zjednodušuje/vyhlazuje existující spoje s tím, že v jiných ohledech zachovává jejich fyzické parametry. Gloss nyní zahrnuje do své činnosti i pravidla SMD Entry (povolené směry připojení do SMD plošky), změny pravidel v oblastech Room i parametry diferenciálních párů.

Nově byla představena funkce Retrace, která je dostupná v menu Route. Jedná se o příbuznou funkci ke Gloss, Retrace však slouží především k aktualizaci existujících spojů podle nových návrhových pravidel. Retrace respektuje aktuální nastavení hodnot Prefered u návrhových pravidel Width a Differential Pair a přetvoří podle nich stávající spoj s tím, že jej samozřejmě upraví tak, aby splňoval ostatní základní návrhová pravidla. Cílem je mít možnost upravovat dodatečně návrhová pravidla a přizpůsobit již hotovou práci novým specifikacím. Jedná se o prvotní uvedení této funkce a její schopnosti budou brzy dále rozvíjeny. 

 

Tento výčet novinek zdaleka není kompletní. Z užitečných drobností například Altium doplnilo podle reakcí na nový pravo-levý styl výběru objektů možnost tuto vlastnost deaktivovat v DXP » Preferences » System » General » Use Left/Right Selection. Podrobnou dokumentaci všech novinek naleznete v Altium Documentation, kde jsou k dispozici i detailní Release Notes AD 17.1.

Představené novinky nabízí řešení na mnohé situace, na které návrháři v praxi narážejí a promyšlená realizace nových funkcí (včetně navazujících pomocných funkcí) slibuje, že se výborně zapojí do existujících postupů.

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz