Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Designer 21.2

AD21logoPo úvodním vydání Altium Designeru 21 pokračuje Altium v jeho dalším vylepšování pod mírně změněnou strategií číslování jeho verzí. Díky tomu jsme se již v prvních měsících roku 2021 dočkali vydání verzí 21.1 a 21.2, které ukázaly rychlejší reakce na reporty uživatelů.

Obě tyto verze přinesly několik důležitých oprav, které se týkaly nedostatků ve vykreslování schematického editoru. Jednalo se o problémy se zoomováním prováděném při některých operacích nebo aktualizace dynamických parametrů předávaných vzorci apod. Stejně tak došlo ke zrychlení některých operací jako DRC nebo práce s rigid-flex návrhy v 3D zobrazení, které se ukázaly jako pomalejší v první verzi AD 21.0.

Mimo oprav ale došlo ke změně v tom, že i tyto dílčí verze obsahují nové funkce, které byly již několik let rezervovány pouze pro velké updaty, pro verze končící na „.0“. Nyní tak máme k dispozici mimo praktických drobností, jako je zachování zaroutování součástky při jejím posunu pomocí šipek na klávesnici nebo lepšího vytváření zakulacení rohů u diferenciálních párů, i několik větších novinek.

Rigid-Flex 2.0

Podpora pro rigid-flex návrhy, která byla revoluční novinkou v AD 14.0, se dočkala dalšího pokroku v tom, že jak editor tvaru desky Board Planning View, tak i editor její skladby Layer Stack Manager podporují složitější konstrukce, kde se mohou v jednom místě překrývat oblasti s různou skladbou vrstev. To otevírá nové možnosti návrhu. Díky tomuto přístupu lze definovat například několik ohebných spojů nad sebou (viz obrázek). Společně s podporou stiffenerů a lepší možností editace tzv. bending lines (objekty sloužící k zadání místa a směru ohybu pro jeho simulaci ve 3D pohledu) se eliminují hlavní omezení původní implementace z roku 2014.

Overlapped2low

Podporu této novinky je nutné aktivovat v Preferences » System » General tlačítkem Advanced přepnutím voleb RigidFlex a SubstackPlanning. Díky nim se nahradí Board Planning Mode jeho novou podobou a Layer Stack Manager nabídne pro rigid-flex desky novou záložku Board pro celkovou kontrolu skladby desky včetně návazností vrstev.


Detailní ukázky používání rigid-flex přineseme ve webináři

Altium Designer – Nové možnosti návrhu rigid-flex DPS
15.4.2021 v 9:00

Registrace
 

Obvodové simulace

Delší dobu opomíjené simulace se nyní zlepšují s každou verzí. Ladí se detaily ohledně spouštění i zobrazování simulací a ukládání jejich výsledků. 

Velmi podstatná je však práce se simulačními modely. AD 21 změnil přístup k modelům v tom, že se k jejich souborům chová, jako by se jednalo o knihovny součástek a lze je tak instalovat mezi knihovny do panelu Components. Altium Designer při vložení takové součástky z modelu automaticky vygeneruje schematickou značku se správně mapovanými piny na model. Počínaje verzí AD 21.2 z modelu rozpozná o jakou součástku se jedná a místo obecného obdélníku s piny tak pro pasivní R, L, C, diody a tranzistory použije jejich skutečnou grafickou reprezentaci a součástka je tedy nerozeznatelná od ručně vytvořené. Tím se zpřehlední používání modelů a k výsledkům simulace se dostaneme opět rychleji.

SimModelTrueSymbol

Přehled novinek AD 21 je dostupný v dokumentaci a v podobě video ukázek přímo v Altium Designeru na Home Page v sekci What’s New. 

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz