Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sdílení projektů pomocí Altium 365

AD365logoJe tomu již více než rok, co Altium uživatelům představilo novou cloudovou službu Altium 365. Zároveň je tomu více než rok, co nejen náš pracovní život výrazně ovlivnila pandemie COVID-19. Z běžné a zajeté spolupráce v rámci týmu v kanceláři se většina z nás musela přesunout k práci z domova, kde často nebyly vhodné podmínky k práci samotné, natož pak ke komunikaci s kolegy nebo ke sdílení dat a projektů v týmu. A právě snadné sdílení projektů a informací je jednou z klíčových vlastností zmiňované služby Altium 365, která je ve verzi Standard pro všechny uživatele s aktivním předplatným dostupná zdarma.

Aktivováním Altium 365 se pro Váš tým zpřístupní tzv. workspace, což lze popsat jako sdílené firemní úložiště, kam je možné projekty nahrát a prostřednictvím něj projekty sdílet. Každý firemní workspace má přiřazenou jedinečnou URL adresu, na které se po přihlášení k uživatelskému AltiumLive účtu uživateli z firemního účtu zpřístupní uložený obsah, na který má oprávnění podobně jako v Altium Designeru. Sdílení a prohlížení projektů je tedy možné jak přímo z prostředí Altium Designeru, tak z webového prohlížeče bez nutnosti instalace Altium Designeru.

Možnosti prohlížení sdíleného projektu ve webovém prohlížeči přitom zahrnují všechny části projektu, tedy schémata, návrh DPS a soupisku součástek včetně přepínání osazovacích variant nebo zobrazení DPS ve 3D. Ve schématu i návrhu DPS lze jednotlivé součástky vybírat a zobrazovat bližší informace o nich (jejich parametry, dokumentaci, dodavatel apod.). Ve webovém prohlížeči lze ke konkrétní součástce nebo části návrhu přidávat komentáře, které se automaticky objeví také v Altium Designeru, ale nelze v něm projekt upravovat ve smyslu úpravy zapojení nebo návrhu.

Nahrát a sdílet lze projekty v různých fázích návrhu, přičemž výhodou Altium 365, jak již bylo naznačeno, je jeho přímá integrace do prostředí Altium Designeru. Sdílení projektů proto nevyžaduje použití žádného externího nástroje a je přitom nabízeno v několika různých podobách.

Pojďme se podívat na typy sdílení, které jsou k dispozici.

Sdílení v rámci týmu

Samozřejmostí je sdílení projektů s týmem v rámci workspace, při kterém lze určit konkrétně kdo z týmu má k projektu přístup a zda má právo jej upravovat či pouze prohlížet. Pokud uživatel ve workspace zatím neexistuje, tak je nutné jej nejprve ve workspace vytvořit. Stávajícím uživatelům se takto sdílený projekt objeví ve složce Shared With Me.

SdileniProjektuNastaveni 

Sdílení projektu z prostředí Altium Designeru a možnost nastavení sdílení

 

Pokud je projekt sdílen s editačními právy, tak mají uživatelé možnost otevřít si sdílený projekt přímo v Altium Designeru, kde mohou provést potřebné úpravy. Ti, kdo nemají k Altium Designeru přístup, tak mohou použít webový prohlížeč a projekt si prohlídnout a komentovat potřebné úpravy. Takové komentáře se objeví na identickém místě projektu v Altium Designeru.

CommentsADvsA365 

Zobrazení komentáře ve workspace a v Altium Designeru

 

Tento typ sdílení je určen pro spolupráci na vlastním vývoji projektu přímo ve vývojovém týmu, s vedoucími nebo s kolegy z nákupního oddělení nebo vývoje firmware apod. Se všemi, kteří potřebují vidět aktuální data.

V některých případech je však potřeba sdílet projekt pouze jednorázově nebo s někým, kdo není součástí firemního workspace, u koho nechceme odkrýt nic jiného než ten konkrétní projekt. I na takové situace se myslelo a lze je pomocí Altium 365 řešit.

Sdílení s externím spolupracovníkem

Pro externí sdílení projektu je možné zadat jakoukoliv emailovou adresu, na kterou se zašle pozvánka s přístupem k projektu. Před odesláním pozvánky lze nastavit, zda externí uživatel bude mít právo projekt upravovat nebo pouze prohlížet.

SdileniProjektuExterni 

Upozornění při sdílení projektu s uživatelem mimo workspace

 

Externí uživatel má možnost si sdílený projekt otevřít pouze ve webovém rozhraní. Nemá přitom přístup k ostatním projektům ve firemním workspace ani ničemu dalšímu. Nepotřebuje vlastnit licenci pro Altium Designer. V závislosti na nastavených omezení při sdílení projektu v tomto případě nemusí mít externí uživatel možnost tento projekt stáhnout ani opětovně sdílet.

WebZobrazeniProjektu 

Zobrazení sdíleného projektu externímu uživateli

 

Sdílení projektů s uživateli mimo workspace je dále možné rozlišit na sdílení „živého“ projektu, tedy trvalé sdílení projektu, který je postupně aktualizován na nejnovější podobu, a na sdílení „snapshotu“ projektu. V tom druhém případě je sdílena pouze podoba projektu v danou chvíli, tedy otisk projektu. Tato možnost sdílení je nabízena pouze z prostředí Altium Designeru buď pomocí pozvánky na email nebo formou vygenerování dočasného odkazu (doručíte jej adresátovi vlastní cestou), který má platnost 48 hodin.

SdileniSnapshot 

Sdílení aktuální podoby projektu z prostředí Altium Designeru

 

Toto sdílení je vhodné pro konzultaci projektu s externím specialistou nebo přímo se zadavatelem projektu, který se zajímá o detaily. Sdílení „otisku“ projektu je vhodné tam, kde chcete ukázat konkrétní fázi projektu a pokračovat na něm v mezidobí, kdy si jej protistrana prohlíží.

Sdílení s výrobcem

Již hotové projekty připravené k výrobě je možné archivovat do workspace Altium 365 pomocí Project Releaseru v Altium Designeru, který do něj nahraje požadované výrobní výstupy spolu s otiskem zálohy projektu. Vznikne revize hotového projektu, která je uložena pod záložkou Releases. Přímo z webového prohlížeče je pak možné tato výrobní data sdílet s výrobcem a zároveň určit, co konkrétně se výrobci zašle.

SdileniSVyrobcem 

Odesílání dat výrobci


Výrobce si data může otevřít k prohlížení a přidávání komentářů (například do Gerber nebo ODB++ dat) přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti stahovat data lokálně. Má přitom přístup pouze k zaslaným výrobním datům a zbylá data projektu uvidí pouze jako zašedlé položky bez možnosti zobrazení.

Toto sdílení je vhodné pro získání zpětné vazby od výrobce nebo pro nacenění výroby. Vytváří nový komunikační kanál, kde máme možnost dodat výrobci s jistotou správnou revizi dat (a to i s odstupem několika let při opakované výrobě), ale také získat od výrobce jeho doporučení přímo do našich dat, ne formou emailů a zobrazení problematických míst na obrázcích v jiném softwaru.

 WebZobrazeniVyrobci

Zobrazení dat, která byla zaslána výrobci


Závěr

Díky možnostem, které nabízí Altium 365, může být sdílení projektu v rámci organizace, ale i mimo ni, nyní jednodušší, bezpečnější, a to v mnohých případech i bez nutnosti nainstalování Altium Designeru či vlastnění licence.

Stejně jako jsme zvyklí u Altium Designeru, tak také u služby Altium 365 dochází k neustálému vylepšování a přidávání nových funkcí. Za zmínku stojí například zpřehlednění spolupráce více lidí na jednom projektu, při kterém se uživateli v Altium Designeru zobrazují informace o tom, kdo daný dokument v tuto chvíli upravuje nebo prohlíží, podobně jako např. u Google Docs nebo Microsoft Office 365. Tato funkce byla nedávno představená v Beta skupině pro uživatele Atlium 365 Pro.

 

 

 

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz