Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Altium Concord Pro

Vault2Concord Pro doporučujeme jako nutnou součást nákupu Altium Designeru pro týmy s třemi a více vývojáři.

Vývoj elektroniky byl dlouhou dobu individuální činností. Každý návrhář si vytvářel vlastní knihovny a měl vlastní styl práce s projektem. Moderní vývoj elektroniky je však již dávno daleko komplikovanější a na většině projektů musí spolupracovat více lidí najednou. Vytváření knihoven je také stále náročnější, protože knihovny již neobsahují pouze informace pro návrh plošných spojů. Obsahují i informace sloužící k objednávání součástek, odkazy na dokumentaci, technické parametry atd. Sdílení knihoven v rámci návrhového týmu je tedy věc, která šetří mnoho času a podobně je to i s odpovídající správou dokumentů a celých projektů.

Nabízíme školení Altium Designeru
>>> sekce Školení

DESIGN-CONTENT

Sdílení

Altium Concord Pro je serverová aplikace nainstalovaná na vašem firemním serveru (veškerá data jsou uchovávána lokálně pod vaší kontrolou), která umožňuje jednoduché sdílení knihoven komponent pro Altium Designer a archivu projektů včetně dat pro výrobu. Stává se tak centrálním bodem při návrhu a výrobě elektroniky, který zajistí všem členům týmu přístup k aktuálním datům s ověřenou platností. Concord Pro také dokáže komunikovat s jinými systémy v rámci firmy jako je vedení skladu a je možné do něj vytvořit individuální doplňky pro výměnu dat s obecnými informačními systémy. 

i-AD

Knihovny komponent

Knihovny komponent sdílené prostřednictvím Concord Pro nabízejí finální řešení pro současné sdílení knihoven a jejich dalšího upravování. Knihovny může současně používat a současně editovat celý tým. U každé komponenty se navíc zaznamenává, ve kterých projektech byla použita, a je tak zajištěno, že v případě nalezení chyby v knihovně lze jednoduše dohledat projekty, které byly touto chybou ovlivněny. Do knihoven lze zařadit i celé schematické listy jako ověřené funkční bloky.

VAULT

Archiv projektů

Concord Pro slouží jako úložiště finálních verzí projektů se všemi výrobními podklady a dokumentací. Projekt je do Concord Pro nahráván za provedení automatických kontrol dat a jejich konzistence. Po nahrání jsou data projektu zafixována a nelze je v konkrétní revizi dále upravovat. Tím získáváte jistotu, že zdrojová data projektu i výrobní data obsahují naprosto shodné údaje. Daný projekt lze z Concord Pro stáhnout a libovolně upravit, ale zpětné uložení již musí proběhnout pod jiným označením revize (generováno automaticky podle zadaného schématu). Původní výrobní data a data projektu tak zůstávají vždy nedotčena.

NEED-MORE-INFO

Revize

Každá položka ve Concord Pro (schematická značka, motiv pro plošný spoj, komponenta nebo celý projekt atd.) je ukládána v revizích. To znamená, že novým zápisem do stejné položky nedojde k jejímu přepsání, ale v dané položce vznikne další datový prostor označený novým číslem revize. Číslování revizí je navíc plně nastavitelné ve vlastnostech Concord Pro, takže může reflektovat vaše zaběhnuté postupy a zvyklosti. 

ENJOY-EASY-AND-CONVENIENT-UPGRADE-DEPLOYMENT

Lifecycle

Concord Pro jde ještě dále. Každou položku (schematickou značku, motiv pro plošný spoj, komponenty nebo celý projekt) doplňuje o tzv. Lifecycle status. Lifecycle status je krátké textové označení, které indikuje, v jakém stavu se položka aktuálně nachází - OK, Nedostupné, Vada, Redesign atd.

Concord Pro zaznamenává všechny změny Lifecycle, které položka podstoupila, a lze tak zpětně dohledat všechny informace jako např. kdy byla zahájena výroba, kdy byla ukončena nebo od kdy je součástka nedostupná. Je také možné provést kontrolu stavu součástek v momentu, kdy chcete výrobu restartovat.

DESIGNING-WITH-ALTIUM

Centralizovaná správa 

Mimo zdroje komponent a výrobních dat je Concord Pro i místem pro uchovávání nastavení a šablon různých dokumentů pro Altium Designer. Díky tomu umožňuje distribuci těchto dat do celého návrhového týmu a ten má jistotu, že používá vhodné nastavení a aktuální šablony, díky čemuž je konzistentní vzhled i složení projektů a dokumentace.

Concord Pro toho nabízí daleko více. Podrobný popis naleznete zde nebo v dokumentaci.

Detaily s vámi rádi probereme i osobně, viz Kontakt.

Pro koho je Concord Pro určen?

V principu může používat Concord Pro i bastlíř na své domácí projekty nebo student. Nicméně udržování Concord Pro samozřejmě vyžaduje jistou míru systematičnosti. Je tak vhodný spíše pro profesionální použití, kdy spolupracuje 3 a více členů týmu.

Výhody nasazení Concord Pro se projeví o to více, pokud spolu členové týmu nemohou přímo komunikovat (jiná místnost, jiná budova, jiný kontinent atd.)

Mezi základní Concord Pro patří i Altium Content Vault (součást portálu AltiumLive, který je dostupný coby platforma pro distribuci knihoven komponent, které Altium dodává jako jednu ze svých služeb svým uživatelům.

Implementace

Nasazení Altium Concord Pro při vývoji je významný okamžik, při kterém je nanejvýše vhodné analyzovat všechny postupy, které tým používá, aby byly správně zaneseny do používání Concord Pro a ten tak v maximální míře reflektoval potřeby týmu.

Ceník

Licencování Altium Concord Pro se odvíjí od maximálního počtu současně pracujících uživatelů se serverem (obvykle shodný s počtem licencí Altium Designeru). Licence je poskytování ve formě ročního Subscription pro vlastní Concord Pro a CAL licence pro jednotlivé uživatele (tzv. uživatelské licence, konektory). Obě licence je nutné každý rok aktualizovat a přizpůsobit počty licencí aktuálnímu počtu uživatelů. Minimální počet uživatelů není stanoven. 

U modelového případu týmu s 5 uživateli se roční platba za Concord Pro pohybuje okolo 5000 EUR. Cenovou nabídku vypracováváme individuálně podle vašich potřeb.

Gooter Gap 2

Retry


Retry s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno, ČR

 

 

tel: +420 549 210 082
e-mail:infoproti_spamuedatools.cz
web: www.edatools.cz